Facebook  Instagram  Linkedin  Youtube

ŽIVOTNOSTNÍ TESTY (PULZAČNÍ ZAŘÍZENÍ)

Pulzační zařízení jsou vybaveny autonomním řídícím systémem, ten zaručuje:

-          Vizualizace zařízení, pohled na aktuální stav jednotlivých částí

-          Přizpůsobení řízení vlivem měnící se:

                     - teploty média, okolí, změnou poddajnosti vzorků

-          Ukládání naměřených parametrů

-          Uživatelsky přívětivé ovládání

-          Snadná výměna měřících členů, možnost nastavení kalibrace

 

Pulzační zařízení jsou určena pro destruktivní zkoušení dílů vnitřním přetlakem s možností zatížení jiných fyzikálních veličin jako teplota a to jak uvnitř dílu (teplota média) tak vně zkoušených dílů (teplota okolí), zrychlení (vibrace). Při zatížení vnitřní teplotou je nutné zajištění, aby zkoušený díl byl průchozí a mohlo dojít k výměně tepla.

Tvar tlakového zatížení je sinusového a lichoběžníkového tvaru.

 

ROZDĚLENÍ:

 • JEDNOOKRUHOVÉ – silové, tlakové
 • DVOUOKRUHOVÉ – tlakové se zkušební kapalinou
    • Bez ohřevu
    • S ohřevem kapaliny bez termokomory
    • S ohřevem kapaliny s termokomorou
  Pulzační zařízení
 • Nízkotlaké
 • Vysokotlaké
 • Kombinované
Počítadlo návštěv