Typy zařízeníZařízení pro destrukční testy

Obchodní oddělení

+420 556 205 360

+420 556 205 367

Zařízení pro destrukční testy

Základní modul testovacího zařízení obsahuje vybavení pro tři hlavní typy testů:

 1. Pulzní test: Zařízení umožňuje testování výrobků tlakovými pulzy sinusového nebo lichoběžníkového tvaru. 
 2. Měření tlakové ztráty při vysokém průtoku: Tento testovací režim umožňuje měřit tlakovou ztrátu, která nastává při vysokém průtoku kapaliny skrz zkoušený výrobek. 
 3. Měření výkonu a účinnosti: Ověřuje, zda výrobky splňují požadované parametry a pracují efektivně.

Softwarem použitým pro ovládání zařízení je LabVIEW, což je specializovaný programovací jazyk a vývojové prostředí od společnosti National Instruments, které je často využíváno pro řízení a monitorování různých technických zařízení, včetně testovacích systémů. Dalším ovládacím prvkem je regulátor, který kromě analytické funkce (přesné zobrazení tlaků a průběhů) vyhodnocuje statisticky průběh zkoušky (počet pulzů, hlídání limitů tlaku a ukládání historie s možností vytvářet protokoly apod).

Sekundární obvod zařízení je naplněn definovanou kapalinou a obsahuje prvky pro zajištění těchto funkcí:

 • Naplnění sekundárního okruhu pracovní kapalinou z nádrže
 • Odvzdušnění okruhu (tj. vytěsnění přebytečného vzduchu)
 • Naplnění vzorku
 • Odvzdušnění vzorku
 • Vyprázdnění vzorku po zkoušce
 • Vyprázdnění okruhu od pracovní kapaliny
 • Regulace tlaku (přes hydraulický okruh)
 • Regulace teploty
 • Regulace průtoku
 • Záznam tlaků, průtoků a teploty

Plunžr sekundárního (zkušebního) obvodu svým pohybem stlačuje/vytlačuje kapalinu směrem do a z okruhu. Řízeným pohybem dochází k definované změně tlaku podle zadávací křivky. Sekundární obvod tak umožňuje zatížení vzorku tlakovými pulzy, a to za současného působení definované kapaliny s danou teplotou

ROZDĚLENÍ:

 • mobilní
 • stacionární