Typy zařízeníTlakovací stolice

Obchodní oddělení

+420 556 205 360

+420 556 205 367

Tlakovací stolice

Mobilní tlakovací stand pro tlakové zkoušky pojistných bloků je kompaktní celek s následujícími prvky:

  1. Okapová vana: Slouží k zachycení a odvodnění případného oleje nebo kapaliny, která může unikat během zkoušek.
  2. Hliníková olejová nádrž: Uchovává olej nebo zkoušené kapaliny potřebné pro tlakové zkoušky pojistných bloků.
  3. Demontovatelný rám s pracovní plochou: Slouží jako podpora pro umístění a upevnění pojistných bloků, které se mají testovat.
  4. Elektromotor s držákem hydrogenerátoru a spojkou: Elektromotor pohání hydrogenerátor, který je zdrojem tlaku potřebného pro zkoušky pojistných bloků.
  5. Nalévací hrdlo s vzduchovým filtrem, termostatem a snímačem hladiny: Tyto prvky slouží k řízení a monitorování kapaliny v nádrži. Nalévací hrdlo umožňuje doplňování nebo odebírání kapaliny, vzduchový filtr čistí nasávaný vzduch, termostat udržuje optimální teplotu kapaliny a snímač hladiny monitoruje úroveň kapaliny v nádrži.
  6. Polykarbonátový kryt: Prostor, kde probíhají tlakové zkoušky, je opatřen polykarbonátovým krytem kvůli ochraně před nebezpečím nebo potenciálním unikáním kapaliny během testování.
  7. Hydraulický agregát: Zajišťuje vytváření a řízení tlaku, které se aplikuje na zkoušené pojistné bloky.
  8. Koncový spínač: Hlídá uzavřenou polohu polykarbonátového krytu a zajišťuje, že hydraulický agregát může být spuštěn pouze tehdy, když je kryt správně uzavřen.