Typy zařízeníŽivotnostní testy

Obchodní oddělení

+420 556 205 360

+420 556 205 367

Životnostní testy

Pulzační zařízení vyvinutá společností PKS servis spol. s r.o. jsou vybavena autonomním řídícím systémem, který zajišťuje několik funkcí:

 1. Vizualizaci zařízení: Umožňuje sledovat aktuální stav jednotlivých částí zařízení. To zahrnuje informace o provozních parametrech nebo stavu jednotlivých částí.
 2. Přizpůsobení řízení vlivu měnících se podmínek: Umožňuje adaptaci na změny teploty média, okolní teploty a změny poddajnosti zkoušených vzorků.
 3. Ukládání naměřených parametrů: Systém automaticky ukládá naměřené parametry zkoušek. To je důležité pro zaznamenání výsledků a možnost následné analýzy.
 4. Uživatelsky přívětivé ovládání: Ovládání je navrženo s důrazem na snadné použití pro uživatele.
 5. Snadná výměna měřících členů, možnost nastavení kalibrace: Zařízení umožňuje snadnou výměnu měřících členů a také kalibraci.

Pulzační zařízení jsou určena pro destruktivní zkoušení dílů vnitřním přetlakem s možností zatížení jiných fyzikálních veličin, jako je teplota, a to jak uvnitř dílu (teplota média) tak vně zkoušených dílů (teplota okolí), zrychlení (vibrace). Při zatížení vnitřní teplotou je nutno zajistit, aby zkoušený díl byl průchozí a mohlo dojít k výměně tepla.

Tvar tlakového zatížení je sinusového a lichoběžníkového tvaru.

Pulzační zařízení jsou dále rozdělena podle několika kritérií:   

 • Jednookruhové – silové, tlakové
 • Dvouokruhové – tlakové se zkušební kapalinou
 • Bez ohřevu
 • S ohřevem kapaliny bez termokomery
 • S ohřevem kapaliny s termokomorou
 • Nízkotlaké
 • Vysokotlaké
 • Kombinované