Reference

Obchodní oddělení

+420 556 205 360

+420 556 205 367

Reference

Už přes 20 let se společnost PKS servis spol. s r.o. zabývá vývojem a výrobou celé řady speciálních testovacích zařízení na míru dle specifických požadavků zákazníka. Tato zařízení jsou určená pro zkoušení životnosti tlakové, tepelné či mechanické odolnosti, ale také těsnosti a funkčnosti testovaného produktu. Zkušebny dodáváme jako mobilní tak i stacionární zařízení pro zkoušky odolností prototypů i k testování sériově vyráběných dílů.

Naší specialitou jsou hydraulické zkušební standy, jako např. pulzační zařízení (zkušebny) pro dlouhodobé zkoušení životnosti typizovaných výrobků, nebo prototypů výrobků cyklickým namáháním vnitřním přetlakem a vnitřním i vnějším teploním zatížením, kde vycházíme z dlouholeté praxe a zkušeností z vlastního vývoje. Hlavním využitím je simulace stavů napjatosti zkoušených výrobků co nejpravděpodobnéjší zatěžování v praxi. Zařízení slouží k měření veličin v rámci zařízení. Základní modul zkušeben obsahuje vybavení pro testování výrobků tlakovými pulzy sinusového nebo lichoběžníkového tvaru. Zařízení je ovládáno na míru navrženým softwarem a regulátorem, který kromě analytické funkce (přesné zobrazení tlaků a průběhů) vyhodnocuje průběh zkoušky statisticky, tj. počet pulzů, hlídání limitů tlaku a ukládání historie s možností vytvářet protokoly, apod.