Facebook  Instagram  Linkedin  Youtube

TYPY NABÍZENÝCH TESTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ A POUŽÍVANÉ METODY

  •  ŽIVOTNOSTNÍ TESTY (PULZAČNÍ ZAŘÍZENÍ) 

Pulzační zařízení jsou určena pro destruktivní zkoušení dílů vnitřním přetlakem s možností zatížení jiných fyzikálních veličin jako teplota a to jak uvnitř dílu (teplota média) tak vně zkoušených dílů (teplota okolí), zrychlení (vibrace). Při zatížení vnitřní teplotou je nutné zajištění, aby zkoušený díl byl průchozí a mohlo dojít k výměně tepla.

  • ZAŘÍZENÍ PRO DESTRUKČNÍ TESTY (BURST TEST) 

Zařízení je navrženo a vyrobeno pro tlakovaní vzorků zvoleným médiem (voda, glykol, olej) do prasknutí dle požadovaných parametru zákazníka.od 1-500 bar s možností zapísování průběhu testu a vyhodnocení protokolu 

TLAKOVACÍ STOLICE 

pro zkoušení těsnosti prvků statickým tlakem, lze dodat jako mobílní nebo stacionární na požadované parametry zákazníka 

Testovací zažízení Duratest

Počítadlo návštěv