Typy zařízení

Obchodní oddělení

+420 556 205 360

+420 556 205 367

Typy zařízení

TYPY NABÍZENÝCH TESTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ A POUŽÍVANÉ METODY

Nabízíme několik typů testovacích zařízení:

  1. Životnostní testy (Pulzační zařízení): Zařízení jsou určena pro destruktivní zkoušení dílů vnitřním přetlakem s možností zatížení zkoušených dílů jinými fyzikálními veličinami, jako je teplota (jak uvnitř dílu (teplota média), tak vně dílu (teplota okolí) a zrychlení (vibrace). Při zatížením vnitřní teplotou je důležité zajistit, aby zkoušený díl byl průchozí a mohlo dojít k výměně tepla.
  2. Zařízení pro destruktivní testy (Burst test): Tato zařízení jsou navržena a vyrobena pro tlakování vzorků zvoleným médiem, jako je voda, glykol nebo olej, až do prasknutí podle požadovaných parametrů zákazníka (od 1 do 1500 bar). Tato metoda se také nazývá Burst test a umožňuje stanovit maximální tlakovou odolnost zkoušených prvků. Zařízení zaznamenává průběh testu a umožňuje vyhodnocení protokolu s naměřenými hodnotami.
  3. Tlakovací stolice: Tato stolice slouží pro zkoušení těsnosti prvků statickým tlakem. Může být dodána buď jako mobilní nebo stacionární zařízení, přičemž se přizpůsobuje požadovaným parametrům zákazníka. Tato zařízení umožňují testování hermetičnosti a těsnosti různých prvků.