Facebook  Instagram  Linkedin  Youtube

 • ZAŘÍZENÍ PRO DESTRUKČNÍ TESTY                   (BURST TEST)

Testovací zařízení slouží ke zkoušení tři hlavních typů testů. Prvním typem je pulzní test, druhým je měření tlakové ztráty při vysokém průtoku a jako posledním je měření výkonu a účinnosti. 

Základní modul obsahuje vybavení pro testování výrobků tlakovými pulzy sinusového nebo lichoběžníkového tvaru. Zařízení je ovládáno softwarem LabView a regulátorem, který kromě analytické funkce (přesné zobrazení tlaků a průběhů) vyhodnocuje průběh zkoušky statisticky, tj. počet pulzů, hlídání limitů tlaku a ukládání historie s možností vytvářet protokoly, apod.

Sekundární obvod je naplněn definovanou kapalinou a obsahuje prvky pro zajištění těchto funkcí:

 • -          Naplnění sekundárního okruhu pracovní kapalinou z nádrže
 • -          Odvzdušnění okruhu (tj. vytěsnění přebytečného vzduchu)
 • -          Naplnění vzorku
 • -          Odvzdušnění vzorku
 • -          Vyprázdnění vzorku po zkoušce
 • -          Vyprázdnění okruhu od pracovní kapaliny
 • -          Regulace tlaku (přes hydraulický okruh)
 • -          Regulace teploty
 • -          Regulace průtoku
 • -          Záznam tlaků, průtoků a teploty

Zařízení pro destrukční testy

Plunžr sekundárního (zkušebního) obvodu svým pohybem stlačuje/vytlačuje kapalinu směrem do a z okruhu. Řízeným pohybem dochází k definované změně tlaku podle zadávací křivky. Sekundární obvod tak umožňuje zatížení vzorku tlakovými pulzy a to za současného působení definované kapaliny s danou teplotou

 • ROZDĚLENÍ:

  - MOBILNÍ 
 • - STACIONÁRNÍ
Počítadlo návštěv